Rekisteriseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.3.2019.

Kun vuokraat auton, kysymme Sinulta henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan nimeä, koko henkilötunnusta, työ- ja kotiosoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta – sekä mahdollisia yrityksen tietoja mikäli vuokraaja on yritys tai yhteisö.

Henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia. RJN-Services Oy ei luovuta kuluttajien henkilötietoja ulkopuolisille tahoille*

  1. Rekisterinpitäjä: RJN-Services Oy, alaniityntie 18, 01900 Nurmijärvi.
  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja, Niko Kostia
  3. Rekisterin nimi: RJN-Services Oy vuokrausrekisteri
  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Palveluntarjoaja on oikeutettu muodostamaan rekisterin asiakkaan tilauksesta ja tuottaakseen palvelun asiakkaalle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on varmistua asiakkaan luotettavuudesta ja luottokelpoisuudesta ennen palvelun tarjoamista. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, profilointiin tai markkinointiin.
  5. Rekisterin sisältö: Rekisterin tietosisältö: Henkilön ja organisaation nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) tieto tilatusta palvelusta ja sen ajankohdasta sekä tarvittaessa muita tilattuihin palveluihin liittyviä tietoja. Tietoja säilytetään niin kauan kuin palvelun suorittaminen vaatii, sekä 12 kuukautta palvelun päätyttyä.
  6. Rekisterin tietolähteet: Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen valitsemiaan yhteydenottokanavia tai asiakastapaamista käyttäen.
  7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU/ETA:n ulkopuolelle.
  8. Rekisterin suojaus: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmät suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  9. Asiakkaan oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot, sekä pyytää tietojen korjaamista tai poistoa. Kaikki pyynnöt tulee osoittaa yhtiöllemme kirjallisesti.

*Rikos- ja maksu-, sakko- ja seuraamusasioissa tiedot vuokraajasta ko ajalta luovutetaan vuokraehtojen mukaisesti viranomaisille, kunnalle, tai yrityksille on joilla valtakirja yksityisalueilla.